Vriendenkring

Bent U al vriend(in) van de Eusebiuskring?

Stichting Eusebiuskring is een kleine zelfstandige organisatie die ter financiering van haar activiteiten mede afhankelijk is van donaties door de grote cultuurfondsen en door particulieren. De donaties van de fondsen dienen altijd ter financiering van een specifiek project (bijvoorbeeld een masterclass). De donaties van particulieren dienen hoofdzakelijk om de lopende kosten te dekken en daarmee de continuïteit van de stichting te waarborgen.

Door overmaking van minimaal € 25,- per jaar kunt u Vriend(in) van de Eusebiuskring worden. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten en u geniet kortingen op entreeprijzen. 

  • Lidmaatschap voor een persoon a € 25,- per jaar geeft recht op korting op een toegangskaartje. 
  • Lidmaatschap voor twee personen a € 40,- per jaar geeft recht op korting op twee toegangskaartjes. 

De kortingen zijn alleen van toepassing op concerten die worden georganiseerd door de Stichting Eusebiuskring zelf.

Vrienden die een grotere donatie zouden willen doen kunnen desgewenst hun gift koppelen aan een specifiek project of bijzondere activiteit. Dan weet de donateur waaraan precies zijn/haar donatie wordt besteed: bijvoorbeeld de (mede) financiering van een masterclass. Uw donatie is als gift ruimschoots aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Donateurs (fondsen dan wel particulieren) die hun donatie aan een specifiek project koppelen, zullen in de desbetreffende aankondigingen/programma’s en andere uitingen van de Stichting (desgewenst) met name worden genoemd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat van de Stichting Eusebiuskring
Reggeplantsoen 3 
1316 SW Almere 

T: +31 (0)36 548 96 36 
E: willembrons14@gmail.com
W: www.willembrons.nl

Bank: NL71  INGB  0007  2339  72 
K.v.k.: 41246804 

ANBI status

De BelastingdiensterkentStichting Eusebiuskring als eenCultureelAlgemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen particulieren 125% van hun donatie aftrekken voor de Inkomstenbelasting.

Stichting Eusebiuskring is alle vrienden grote dank verschuldigd voor hun onmisbare bijdragen. Mede dankzij de vriendenkring was het mogelijk de jaarlijkse Internationale Masterclass te organiseren waar talrijke (toekomstige) concertpianisten veel inspiratie, ervaring en inzicht opdoen.

Een aantal vrienden is van onschatbare waarde, vooral omdat zij al jarenlang deelnemers aan de masterclass gratis huisvesten, verzorgen en met alles wat zich voordoet terzijde staan. Bovendien organiseren zij huisconcerten, die in belangrijke mate bijdragen aan de dekking van alle onkosten.