Gegevens stichting

Secretariaat van de Stichting Eusebiuskring:

Adres: Reggeplantsoen 3, 1316 SW Almere 
E-mail: willembrons14@gmail.com 
Web: www.eusebiuskring.nl 
Tel: +31 (0)36 548 96 36 
Bank: NL71  INGB  0007  2339  72 
K.v.k.: 41246804 

Comité van aanbeveling:
– Elly Ameling
– Aukelien van Hoytema
– Anna Enquist
– Wijnand van Klaveren
– Pauline Oostenrijk
– Ralph van Raat 

Bestuur
– Drs. Hans W. B. Messelink (voorzitter)
– Marcel Jacobson (penningmeester)
– Nadezda Filippova

Financieel overzicht