BeleidsplanBeleidsplan 2021 en daarna

De invulling, die Stichting Eusebiuskring aan haar doelstellingen heeft gegeven, is de afgelopen 25 jaar wisselend geweest. Zeer actieve jaren met talrijke manifestaties werden afgewisseld met jaren waarin minder werd ondernomen. De laatste jaren ligt de nadruk op de Internationale Masterclass die Willem Brons verzorgt ten behoeve van (jong) talent uit binnen- en buitenland. Al zijn werkzaamheden hiervoor verricht Willem Brons pro Deo. In 2021 vindt de masterclass voor de 26ste keer plaats.

In 2015 heeft de stichting, onder leiding van een grotendeels nieuw bestuur, besloten om bestaande activiteiten te behouden en te streven naar nieuwe mogelijkheden.

Fondsenverwerving is tot nu toe tot stand gekomen door de inkomsten uit huisconcerten, die gegeven werden door de deelnemers aan de masterclass, inkomsten uit het openingsconcert van de masterclass door Willem Brons en giften van vrienden van de stichting.

Mede afhankelijk van het welslagen van de benodigde fondsenwerving zal de Stichting naast de Internationale Masterclass nieuwe activiteiten gaan ontplooien, gericht op het verhogen van het niveau van het klassieke piano-onderwijs en het verwerven van een diepgaander inzicht in de problemen van een stijlvolle interpretatie.

Het financiële beleid van de stichting is erop gericht geen vermogen te vormen. Alle inkomsten worden verworven met een specifiek doel voor ogen en worden voor het merendeel uitgegeven in het jaar van ontvangst.

De geringe reserves dienen uitsluitend om de continuïteit van de Stichting te waarborgen. In de huidige tijd is ondersteuning door particuliere donaties meer dan ooit van levensbelang.

Het is verheugend te kunnen melden dat de Belastingdienst aan de Stichting de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft verleend. Daardoor kunnen particulieren 125% van hun donaties aftrekken voor de Inkomsten Belasting.