Internationaal Masterclass archief

MASTERCLASS WILLEM BRONS 2021
25e editie
19 AUGUSTUS 2021 20.15

OPENINGSCONCERT door WILLEM BRONS
locatie: De DUIF
BACH – EERSTE FRANSE SUITE
SCHUMANN – KREISLERIANA
SCHUBERT – ALLEGRETTO in c en IMPROMPTU op.142/1
LISZT – VARIATIES OP EEN MOTIEF UIT BACHS CANTATE WEINEN, KLAGEN

LESSEN
20/29 AUGUSTUS 2021 (niet openbaar)
29 Augustus 2021 – 15.00
Slotconcert door alle deelnemers aan de masterclass

DEELNEMERS

1. Wakana Shimuzu
2. Satomi Chihara
3. Yukiko Hasegawa
4. Nadja Filippova
5. Tobias Borsboom
6. Augustinas Eidukonis
7. Pawel Motyczynski
8. Jonathan Zydek           

MASTERCLASS 2018
Dit jaar vond de 23e editie plaats van 15 t.m. 26 augustus 2018 in de Amstelkerk te Amsterdam (concerten) en Conservatorium van Amsterdam (openbare lessen).

Openingsconcert 23ste Masterclass op 15 augustus 2018, 20.15 uur in
Amstelkerk
Bach – Fantasia en Fuga in a klein BWV 904
– Beethoven – Sonate in d klein opus 31 nr.2
– Brahms – Intermezzo in A groot opus 118 nr.2
– Chopin – Barcarolle in Fis groot opus 60
– Schumann – Fantasie in C groot opus 17


Lessen op het Reggeplantsoen Almere vanaf 16 tot en met 19 augustus
Lessen in het Conservatorium van Amsterdam vanaf 20 tot en met 25 augustus, kamer 7.34

Slotconcert met alle deelnemers op 26 augustus 15.00 uur in de
Amstelkerk

VERSLAG  SLOTCONCERT door alle deelnemers aan de 23ste
masterclass 2018

Traditiegetrouw speelden alle deelnemers tijdens het slotconcert van de Internationale Masterclass van Willem Brons op zondag 26 augustus in de Amstelkerk te Amsterdam. Opnamen van dit concert werd gemaakt door de Amsterdamse Concertzender.
De middag werd geopend met een transparante, levendige weergave vande Toccata uit Partita 6 van Bach door de Japanse pianiste Mayu Fukumoto.

Hierop volgde een geconcentreerde uitvoering van het eerste deel van Schuberts sonate in a klein D784 door de Russische deelneemster Diana Abgaryan.
Hierop volgde Chopins tweede Ballade, indrukwekkendvertolkt door Alexander Kudryatsev, die de masterclass al meermalen bezocht heeft.
Nika Melnikova blonk uit in eerste Moment Musical van Rachmaninov door haar fraaie toonvorming. Ook speelde zij van Moessorgsky nog Kopak.
Wakana Shimizu sloot  het eerste gedeelte van dit concert af met een indrukwekkende interpretatie van Chopins Andante spianato en de zo virtuoze Grande Polonaise.

Het tweede gedeelte van het programma werd geopend met een krachtige uitvoering van Chopins Polonaise in As groot opus 53 door Ilya Kondratiev.
Violetta Khachikyan gaf een poëtische vertolking van Rachmaninovs zo sensitieve Etude-Tableau opus 39 nr.2, gevolgd door de imponerende Etude opus 39 nr.9.
De verstilling van Chopins Nocturne opus 62 nr. 1 kwam uitstekend tot zijn recht in de weergave van de Duitse deelnemer Jonathan Zydek.
Satomi Chihara boeide met de verklanking van Isolde’s Liebestod van
Wagner in de bewerking van Liszt.
Het slotconcert werd besloten  met drie delen de Notenkrakersuite van Tsjaikovsky in een bewerking voor piano vierhandig. Het Poolse duo Pawel Motyczinski en Dorota Motyczinska bleek perfect op elkaar ingespeeld te zijn. Vanwege groot succes speelden zij als toegift nog een Tango van Piazolla. Hiermee kwam het zeer gevarieerde programma tot een einde.

MASTERCLASS 2017

Dit jaar vond de 22ste editie plaats van 16 t.m. 27 augustus 2017 in de Amstelkerk te Amsterdam (concerten), Almere en het Conservatorium van Amsterdam (openbare lessen).Openingsconcert 16 augustus 20.15 uur in de Amstelkerk.
Lessen op het Reggeplantsoen 3, Almere vanaf 17 tot en met 20 augustus Lessen in het Conservatorium van Amsterdam vanaf 21 tot en met 26 augustus. Slotconcert met alle deelnemers op 27 augustus 15.00 uur in de
Amstelkerk.

Het slotconcert van Masterclass 2017 concert werd geopend met een spirituele uitvoering van Mozarts Rondo in D groot door Alexander Kudryatsev.
Daarna volgde een poëtische vertolking van Rachmaninovs Etudetableau opus 39 nr.2 door Ekaterina Bernikova.
Mariam Abgaryan demonstreerde haar grote talent aan de hand van vijf
Fantasiestukken van Schumann.
Anel Seitenova liet ons kennis maken met twee minder bekende Canzonas van Medtner.
Nadja Filippova bevestigde haar affiniteit met Debussy met het overbekende L’Isle joyeuse en het vrij onbekende maar fascinerende Masques.
De jongste deelnemer Sasha Kashpurin speelde met indrukwekkende virtuositeit en fantasie een etude van Chopin en Scriabin, gevolgd door een totaal onbekende, hondsmoeilijke etude van Kapustin.

Na de pauze opende Wakana Shimizu met een overtuigend en zeer geconcentreerd opgebouwde interpretatie van de Fantasie van Chopin.
Zelfs kamermuziek ontbrak niet op dit zo gevarieerde programma. Kristina en Diana Avanesyan brachten twee delen uit een sonate voor viool en piano van Mozart.
Een weinig bekende compositie van Liszt, diens fraaie Sarabande en Chaconne op een thema van Händel, werd op gedecideerde wijze ten gehore gebracht door Ilya Kondratiev, die al eerder aantoonde over veel affiniteit met Liszt ter beschikken.
Het festijn werd besloten met vier delen uit Rachmaninovs opus 11, stukken voor piano vierhandig. Pawel Motyczinski en Dorota Motyczinska bleken een ideaal duo. Samen gaven zij een waardige afsluiting van een fascinerend concert op zeer hoog niveau.

Programma SLOTCONCERT Masterclass Willem Brons

27 augustus 2017 in de Amstelkerk


– Mozart – Rondo in D groot Alexander Kudryatsev
– Rachmaninov – Etude-tableau in a klein opus 39/2 Ekaterina Bernikova
– Schumann – Vijf delen uit Fantasiestukken opus 12 Mariam Abgaryan  
– Medtner -Twee canzonas Anel SeitenovaDebussy – Masques en
– L’Isle joyeuse Nadja Filippova

– Chopin – Etude opus 25/10 in b klein
– Scriabin – Etude opus 42/5 in cis klein
– Kasputin – Etude
– Sasha Kashpurin

p    a    u    z    e

– Chopin – Fantasie in f klein Wakana Shimizu
– Mozart – Uit Sonate voor viool en piano in Bes groot deel 2 en 3 Kristina en Diana Avanesyan
– Liszt – Sarabande en Chaconne op een thema van Händel lya Kondratiev
– Rachmaninov – Uit zes pianostukken voor klavier vierhandig 1,2,5 en 6 Pawel Motyczinski en Dorota Motyczinska

MASTERCLASS 2016 

Dit jaar vond de 21ste editie plaats van 17 t.m. 28 augustus 2016 in de Amstelkerk te Amsterdam (concerten) en Conservatorium van Amsterdam (openbare lessen).De elf deelnemers aan de masterclass waren:

Violetta Khachikyan – Lübeck
– Mariam Abgariam – Moskou
– Ekaterina Bernikova – St.Petersburg
– Leonhard Deering – Karlsruhe
– Nadja Filippova – Berlijn/Amsterdam
– Alexander Kashpurin – St.Petersburg
– Ilya Kondratiev – Londen
– Alexander Kudryatsev – Moskou
– Marta Liebana – Amsterdam/Madrid
– Anel Seitenova – Ekaterinenburg
– Mami Shimizu – Tokio
– Wakana Shimizu – Tokio-Amsterdam


Ofschoon het aantal van twaalf deelnemers best veel is voor één docent bleek het niettemin toch mogelijk iedere deelnemer zes lessen aan te bieden. Hoe zeer de masterclass door de deelnemers gewaardeerd wordt blijkt ook uit het feit dat men zo graag terugkomt. Toch waren er in 2016 toch nog twee nieuwe deelnemers: Mariam Abgariam en Leonhard Deering.
Tijdens het slotconcert werd wederom duidelijk hoezeer het programma van de masterclass zich richt op zoveel mogelijk verschillenden stijlen. Zo hoorden we tijdens het slotconcert een sprankelende uitvoering van Bachs Toccata in D groot door Violetta Khachikyan.
Mozarts Rondo in a klein werd fijnzinnig vertolkt door Mami Shimizu.
De spirituele variaties van Mozart over Unser dummer Pöbel meint kwamen uitstekend tot hun recht in de voortvarende uitvoering van Nadja Filippova. Mariam Abgariam overtuigde ten zeerste in twee delen uit Beethovens Appassionata.
De romantiek was uiteraard ook goed vertegenwoordigd. Wakana Shimizu maakte veel indruk met Schumanns lied Widmung in de bewerking van Liszt, gevolgd door een zeer geconcentreerde uitvoering van Chopins vierde Ballade.
Ook Chopins etude opus 25/7 klonk fraai onder de handen van Anel Seitenova. Leonhard Dering verklankte Jeux d’eau de Villa d’Este van Liszt, een compositie die al vooruitloopt op het impressionisme.
Het echte impressionisme kwam aan bod bij Alexander Kudryasev dankzij zijn sfeervolle weergave van Debussy’s Reflets dans l’eau en Poissons d’or.
Dat gold evenzeer voor Alexander Kashpurins interpretatie van Raels Ondine.
Uiteraard was er ook nog Russisch repertoire te beluisteren. Ekaterina Bernikova’s rijk geschakeerde toonvorming bleek ideaal voor de Elegie van Rachmaninov.
Ilya Kondratiev belichtte de grandeur van deze zo romantische toondichter in zijn gedreven, virtuoze weergave van Moments musicaux 3 en 4.Kortom, het slotconcert stond op zeer hoog niveau. De luisteraars staken hun enthousiasme dan ook niet onder stoelen en banken. Iedereen ziet uit naar de volgende masterclass!

Masterclass 2015, Amstelkerk en Sweelinckzaal, Conservatorium vanAmsterdam

Willem Brons speelde tijdens het openingsconcert in de Amstelkerk Bachs Goldberg Variaties en de Drie Klavierstukken van Schubert.
Het slotconcert – eveneens in de sfeervolle Amstelkerk – stond niet alleen in technisch opzicht maar ook in muzikaal opzicht op zeer hoog peil. Niet minder dan elf componisten kwamen aan bod van Bach tot aan Gerhswin!

Zoals gebruikelijk gaven alle deelnemers acte de présence. Ekaterina Bernikova beet de spits af met een spirituele vertolking van Bachs Toccata in D groot. Ook de meer melancholische sectie in fis klein kwam prachtig tot zijn recht.
Alexander Kudryatsev belichtte op overtuigende wijze het gracieuze karakter van Beethovens Andante Favori met veel aandacht voor details.
Mami Shimizu volgde met een doorleefde weergave van het eerste deel uit Schumanns Fantasie opus 17. Mami nam al in 2003 deel aan de masterclass!
Ook het impressionisme van Debussy kwam aan bod. Nadja Filippova toonde veel affiniteit met Images boek 2.
Het gedeelte voor de pauze werd door Wakana Shimizu op ronduit indrukwekkende wijze afgesloten met Après une lecture de Dante van Liszt. Wakana nam in 2004 als jong meisje al deel aan de masterclass.

Na de pauze verraste Wouter Berghuizen met een doorleefde vertolking van Francks soms zo mystieke Prélude, Fugue et Variation in een eigenbewerking want oorspronkelijk is het een orgelwerk.
Anel Seitenova, die voor het eerst aan masterclass deelnam, bleek echt een aanwinst zoals bleek uit haar levendige en spannende interpretatie van een aantal Preludes van Shostakovitch.
Violetta Khachikyan, die al voor het eerst deelnam in 2005, boeide – zoals altijd – haar gehoor met een expressieve vertolking van vijf delen van Tsjaikovski’s Jaargetijden.
De talentvolle Sasha Khaspurin, die voor de tweede keer deelnam, maakte indruk met een typisch Russische weergave van Scriabins vierdesonate.
Het omvangrijke slotconcert werd op overtuigende wijze afgesloten door Ilya Kondratiev met de drie Preludes van Gershwin.Al met al gaf deze middag een even boeiend als veelzijdig overzicht van de gehele pianoliteratuur, waarmee de veelzijdigheid waar de masterclass altijd naar streeft, weer eens duidelijk aangetoond werd.We zien uit naar volgend jaar! 

Masterclass 2014, Bethanien Klooster, Sweelinckzaal Conservatorium

Het ideaal, waar onze masterclass met de grootst mogelijke inzet naar streeft, is verdieping van de interpretatie met inachtneming van inzichten in stijl en uitvoeringspraktijk. De pianisten, die hier aan deelnemen, weten dat. Sterker nog, zij willen niet anders want dat is juist waarvoor zij zo graag komen. In feite is deze masterclass het tegenovergestelde van een concours. Het gaat er niet om wie de beste is. Iedere deelnemer wordt als gelijkwaardig beschouwd. Er is ook oprechte belangstelling voor elkaar.Op 20 augustus werd het openingsconcert – zoals altijd – gegeven door Willem Brons, dit keer in het Bethaniënklooster.
Ook ditmaal vormden de Weense Klassieken een belangrijk bestanddeel van het programma want Mozarts onvolprezen Rondo K.V. 511 en de sonates opus 31/2 en opus 90 van Beethoven vormden de kern van het programma.
Na de pauze werd evenals vorig jaar Valse Triste van Kees Olthuis uitgevoerd, nu in tegenwoordigheid van de componist, die vorig jaar helaas verhinderd was. De avond werd besloten met Schumanns aangrijpende Fantasie opus 17.

Tijdens de 19e masterclass werd gewerkt met niet minder dan tien deelnemers. Daarom was de masterclass uitgebreid tot maar liefst tien dagen. Het niveau was wederom zeer hoog en het repertoire bleek veelzijdig.
Evenals vorig jaar was er gelukkig ruime aandacht voor Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert naast de gangbare romantische composities van Chopin, Schumann, Liszt, Brahms en Rachmaninov.Verheugend was dat er meer toehoorders op de masterclass afkwamen dan het jaar daarvoor.We hopen dat deze stijging zich nog zal voortzetten want de aanwezigheid van toehoorders werkt in de regel inspirerend op de deelnemers. Aan de masterclass werd voor het eerst meegewerkt door de docente Alexandra Türk. Zij weet als geen ander aan het fysieke aspect van pianospelen, op een zeer originele manier, aandacht te geven. Zij geeft daarbij waardevolle adviezen, doet oefeningen met de studenten en probeert houding en beweging in harmonie te brengen met het karakter van de te spelen composities. Daarom is Alexandra ook regelmatig aanwezig bij de lessen. De studenten appreciëren haar zeer en wij zijn daarom erg blij dat Alexandra volgend jaar graag wil terugkomen. Haarbijdrage voegt werkelijk iets toe.

Het slotconcert bestond eigenlijk uit twee recitals van ruim een uur. Die tijd was noodzakelijk aangezien in de masterclass aan het principe vastgehouden wordt dat iedere deelnemer ook aan het slotconcert meewerkt. De deelnemende pianisten zijn daar uiteraard erg blij mee.

Zo speelde op 31 augustus – in het Bethaniënklooster –  Mami Shimizu op poëtische wijze de Nocturne opus 27/1 van Chopin.
Daarop volgde Violetta Khachikyan met een avontuurlijke weergave van
Schumanns achtste Novelette, een werk dat niet zo vaak gespeeld wordt. 
Alexander Kashpurin, de jongste deelnemer, toonde zijn niet geringe virtuositeit in Chopins derde Scherzo.
Wouter Bergenhuizen gaf een spannende vertolking van de Spaanse rapsodie van Liszt, een werk dat gemakkelijk ontaardt in een goedkoop effectstuk. Dat wist Wouter overtuigend te vermijden.
Het eerste recital werd afgesloten met een zowel poëtische als virtuoze verklanking van drie preludes van Debussy door Nadja Filippova waaronder het effectvolle Jeux d’Artifice.
Tijdens het tweede recital kregen we kans om Ilya Kondratiev te beluisteren in een zeer gepassioneerde, meeslepende uitvoering van Schumanns tweede sonate. 
Ekaterina Bernikova viel daarna op door haar fraaie toonvorming in Chopins vierde ballade.
Alexander Kudryatsiev zag kans op Schuberts overbekende Impromptu opus 142 nr.4 een nieuw licht te laten schijnen door de mysterieuze momenten te benadrukken.
Een van de belangrijkste composities van Liszt, diens variaties op een motief uit Bachs Cantate Weinen, Klagen, werd door Wakana Shimizu voor het voetlicht gebracht met veel gevoel voor de hierin zo prominent aanwezige dramatiek en tragiek.
De middag werd in grote stijl afgesloten met Chopins briljante Andante spianato en Grande Polonaise door Stanislav Soloviev.

Tijdens het slotconcert bevond onze beschermheer Romain d’Ansembourg zich op het balkon om van daaruit mooie foto’s te maken van alle pianisten. Romain was toen al erg ziek maar wilde onder geen voorwaarde het slotconcert missen. Hij ontbrak immers nooit! We konden toen niet vermoeden dat Romain nauwelijks een maand later – op 5 oktober – zou overlijden. We zijn hem ongelooflijk veel dank verschuldigd en zullen hem nooit vergeten.  

Masterclass 2013 Waalse Kerk, Sweelinckzaal en Bethanien Klooster

Op 23 augustus werd het openingsconcert traditiegetrouw verzorgd door Willem Brons zelf, in de zo sfeervolle Waalsekerk. Hij streeft er dan naar composities uit te voeren, die de deelnemers aan de masterclass niet zo gauw zullen kiezen, zoals Bachs vierde PartitaValse Triste van Kees Olthuis en Prélude, Choral et Fugue van César Franck.
Deze 18e masterclass is in alle opzichten een succes geweest. De acht deelnemers, afkomstig uit Nederland, Duitsland, Rusland en Japan, waren zonder uitzondering begaafd of zelfs hoog begaafd. Allen beschikten over een goede, open mentaliteit waardoor alle suggesties, die tot hen kwamen van de kant van Willem Brons, serieus genomen werden. Verheugend was ook de keuze van het repertoire: niet alleen virtuoze composities maar ook talrijke werken waar het juist gaat om diepgang, stijlbesef en een groot inlevingsvermogen..Zo speelden ook de Russische deelnemers in ruime mate repertoire van de Weense klassieken, een aspect van de muziekliteratuur waar Brons in gespecialiseerd is. Zo werd er intensief gewerkt aan het derde en het vierde pianoconcert van Beethoven, de sonates opus 78 en opus 109 en zijn zo intrigerende  Zes Bagatellen opus 126, die beschouwd kunnen worden als experimenten in compositie. Zij vormen ook de opmaat tot Beethovens laatste strijkkwartetten. Er was ook een Russische deelnemer Ilya Kondratiev, die de complete Romeo en Julia Suite van Prokofiev en diens berucht moeilijke tweede pianoconcert presenteerde.Het aantal toehoorders bij de openbare lessen, was weliswaar niet groot maar wie
er was toonde zich geïnteresseerd en betrokken. Zoals gebruikelijk kregen alle deelnemers ruim de gelegenheid om datgene wat ze opgestoken hadden in de openbare lessen in praktijk te toetsen tijdens de zes huisconcerten. Deze huisconcerten zijn een belangrijk bestanddeel van de masterclass en worden door de deelnemers in hoge mate geapprecieerd. Uiteraard ook door de organisatoren en het publiek, dat zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt.

Het slotconcert op zaterdagmiddag 31 augustus in het Bethaniënklooster was wederom een evenement. Het programma was zeer gevarieerd. We beluisterden een boeiende vertolking van Beethovens Bagatellen opus 126 door de fijnzinnige musicienne Violetta Khachikyan uit Armenië.
Mami Shimizu, die reeds vele malen van de partij was, gaf een poëtische uitvoering van Chopins Barcarolle.
De Nederlander Wouter Bergenhuizenbracht op overtuigende wijze twee minder vaak uitgevoerde werken van Liszt ten gehore: Jeux d’eaux de Villa d’Este en het Preludium op een motief uit Bachs Cantate Weinen, Klagen.
Wakana Shimizu verraste met een puntgave, gedreven presentatie van Beethovens Appassionata.
Twee delen uit Prokofievs tweede pianoconcert en een deel uit Beethovens 4e pianoconcert werden voortreffelijk gespeeld door achtereenvolgens
Ilya Kondratiev, die kort daarop een eerste prijs behaalde tijdens een concours in Rusland, en door Alexander Kudryiatsev.
Ekaterina Bernikova blonk uit in Tsjaikovski’s Dumka evenals Nadja Filippova in 2 delen uit Chopin’s  3e sonate.
Bepaald verrassend was de amusante toegift: de Grand Galop van Liszt in een bewerking voor acht(!) handen. De deelnemers hadden dit zelf bekokstoofd. Zelfs Willem Brons wist nergens van. Een briljant en humoristisch slot van een opwindende week + 1 dag. Zonder uitzondering zien alle deelnemers weer uit naar de 19e masterclass in 2013. Probleem voor Willem Brons wordt zonder enige twijfel: hoe kan de volgende masterclass georganiseerd worden zonder iemand teleur te stellen. Een mogelijke oplossing zou zijn om de 19e masterclass met twee dagen te verlengen en het aantal lessen iets te verminderen. Hierover moet nog gediscussieerd worden.  

Ilya Kondratiev, student of Tsjaikovsky Conservatory of Moscow:
Unique atmosphere of the master class of Willem Brons….an amazing musician and teacher…..Mami Shimizu from Tokio: I got a lot of courage from your great playing and teaching…
Tatiana Titova fromMoscow: I am so happy to meet you on my life’s way…
Stanislav Soloviev from St.Petersburg: I have known Professor Brons for 10 years and every meeting brings me a lot of joy and happiness.
Violetta Khachikyan from Lübeck: I must say that the master class of Willem Brons is one of the most important events during my creative year. Such a strong support opens new horizons!

Masterclass 2012 Sweelinckzaal & Bethanienklooster

De 17e masterclass met fantastische deelnemers uit Nederland, Duitsland, Japan en Rusland met als klap op de vuurpijl het zo geslaagde slotconcert waarop alle deelnemers gespeeld hebben uitgezonderd Nadja Philippova, die ergens anders verplichtingen had.
Zo konden we luisteren naar Wouter Bergenhuizen, die in Feux d’Artifice van Debussy een uitstekende indruk maakte.
Daarna kwam een poëtische vertolking door Violetta Khachikyan van Chopins 2e ballade en enige stukken van Brahms.
Alexander Kudryatsev verraste met een sensitieve vertolking van Chopins Polonaise-Fantasie.
Mami Shimizu viel op door een zeer spirituele weergave van Mozarts sonate K.V.576.
Ilya Kondratiev, 2e prijswinnaar van het Liszt-concours te Weimar, blonk uit in een aantal delen uit Romeo en Julia van Prokofiev.
Een opmerkelijke keuze was Schumanns Konzertstúck, dat met veel allure voorgedragen werd door Stanislav Soloviev.
En tenslotte maakte Wakana Shimizu veel indruk met haar gedreven interpretatie van het 1e deel van Rachmaninovs 2e pianoconcert, fantastisch begeleid door Stanislav.
Een verrassende toegift was de Romance voor piano zes-handig, waarbij Violetta, Stanislav en Ilya zich onderscheidden en een poëtisch slot tevoorschijn toverden.Opmerkelijk bij de gehele masterclass was het zeer hoge niveau.
Ik voelde me bevoorrecht om met deze mensen te kunnen/mogen werken. De reacties van alle deelnemers waren ongelooflijk positief. Op naar de 18e masterclass in 2013.

Letters of thanks by four Russian participants (2012)

Dear Sir!! I have known Professor Willem Brons for 10 years and every meeting with him brings a lot of joy and happiness. I would like to thank Russian Culture Foundation for these incredible and good things. I wish you all the best! Best regards, Stanislav Soloviev.
Dear Sirs, Members of the Russian Culture Foundation! From all my heart I would like to express my gratitude for the amazing opportunity of participating in master classes in Amsterdam, that you gave me! Without your support it would have been very difficult, if not impossible, for me to obtain such important and valuable experience! With the best wishes of success and good luck. Yours faithfully, Kudryavcev Alexander.
Dear Sir/Madame! My name is Violetta Khachikyan. I am a pianist from Saint-Petersburg, Russia. Already several years, at the end of Summer I come to Amsterdam to play on the Master-Classes by Professor Willem Brons. I must say that is one of the most important musical events during my creative year. Every August Professor Brons invites several exellent young musicians to perform in Holland and to play on the lessons. We all work very concentrated, having open lessons with Mr.Brons, listening to each other, showing ourselves on the concerts, and practicing in the Conservatory of Amsterdam. Such a strong support opensnew horizons in my musical development and makes me feel sure that I amon the right way. Thank you very much that you believe in our potential and help us to build up our future musical career! Kind regards, Violetta Khachikyan. 
Dear Sirs, I would like to express to you my warmest gratitude and thanks for your help and financial support for taking part in the Master-Classes Prof. W.Brons. It was a big luck to be invited to perform at this great eventand to have lessons with Willem Brons, an amazing musician and teacher. I used to take part in many festivals and master-classes, and I can say that this one is very special. It combines the piano lessons and performing opportunities, that is essential for every young pianist, and, moreover, it takes place in the beautiful city of Amsterdam, which I enjoy so much everytime I come there. But, probably, the most amazing thing in this festival is its unique atmosphere. Lessons with Prof. Brons, meeting with young performers from many countries, house concerts and kind attention of thepublic made me feel really inspired. It is a pleasure to be in the circle of professionals and music lovers and to share their passion for music. I cannot believe, that I could miss this glorious event because of financial troubles. I am a student myself, and to find money to pay for the air ticket and accommodation in Amsterdam would be a big problem for me. That is whyI would like to thank you again and again! My warmest regards, sincerely, Ilya Kondratiev.

Masterclass 2011 Sweelinck Zaal

Voor het eerst vond de masterclass plaats in het Conservatorium van Amsterdam. Daar zijn wij dit instituut uiteraard zeer dankbaar voor. Traditiegetrouw verzorgde Willem Brons zelf het openingsconcert.

Het programma was als volgt:
– Bach Prelude en Fuga in cis klein WTK boek 1,
– Beethoven Sonate opus 110 in As groot,
– Chopin Barcarolle in Fis groot opus 60,
– Debussy L’Isle joyeuse en Schubert Sonate in Bes groot D 960.

Opmerkelijk was dat twee composities van dit programma ook een belangrijke rol zouden spelen tijdens de lessen. Namelijk: de Barcarolle van Chopin en Beethovens sonate opus 110.De zes deelnemers waren zonder uitzondering zeer talentvol. Frappant daarbij was hoe verschillend alle deelnemers zich manifesteerden qua muzikale geaardheid en pianistische aanpak. Een duidelijke overeenkomst tussen alle pianisten was de bereidheid, om niet te zeggen gedrevenheid, om tijdens deze intensieve week zoveel mogelijk door te dringen tot de essentie van een compositie. De talrijke huisconcerten hebben daar ook in belangrijke mate toe bijgedragen.

Wakana Shimizu opende het slotconcert met een zeer geconcentreerde weergave van Bachs Prelude en Fuga in bes klein WTK boek 1. Diezelfde intense concentratie handhaafde zij volledig tijdens een geacheveerde vertolking van Beethovens sonate opus 110, waarbij ook veel aandacht werd gegeven aan het dramatische/tragische aspect. Zelfs de diepgang, die bij een vertolking van dit werk zo onmisbaar is, was voelbaar en hoorbaar.
Mami Shimizu gaf een geïnspireerde vertolking van Chopins Barcarolle
waarbij de lyriek volledig tot zijn recht kwam. Ook het zo extatische slot werd met grandeur gespeeld.
Tatiana Titova bleek tijdens de huisconcerten veel affiniteit te hebben met de vier Fuga’s opus 72 van Schumann, een werk dat vrijwel nooit tot klinken komt. Hulde voor deze originele keuze. Tijdens het slotconcert speelde zij met veel esprit en temperament Debussy’s Suite Pour le piano.
Violetta Khachikyan speelde met veel raffinement en fantasie de 12e Hongaarse Rapsodie van Liszt en wist daarbij voortreffelijk de hierbij in de regel zo gangbare banaliteiten te vermijden.
Ook Bachs Prelude en Fuga in a klein -oorspronkelijk een compositie voor orgel- kreeg een zeer muzikale vertolking. Daniil Saymov, die het sluitstuk vormde, maakte indruk met twee Preludes van Rachmaninov en imponeerde nog meer met de 1e sonate van Shostakovitch, een ongenaakbaar werk, dat bepaald expressionistisch aandoet. Daniil bleek volledig opgewassen te zijn tegen de enorme eisen, die dit zelden gespeelde werk vergt. De VPRO maakte radio-opnamen van dit zo geslaagde slotconcert, waarbij het programma een aantrekkelijke veelzijdigheid bood, zowel qua programmakeus als qua interpretatie.
Nog een enkel woord over een deelnemer, die helaas verhinderd was om te spelen tijdens het slotconcert: Ilya Kondratiev uit Moskou. Tijdens de masterclass speelde hij uitsluitend Liszt omdat hij kort na de masterclass zou deelnemen aan het Liszt-concours in Boedapest en in Weimar. In beide concoursen werd Ilya tot onze vreugde prijswinnaar. Tijdens de huisconcerten maakte Ilya Kondratiev veel indruk met zijn vertolkingen van Fantasia en Fuga op de naam Bach van Liszt en de grote sonate in b klein van dezelfde componist. We hopen hem terug te zien volgend jaar!

De buitenlandse deelnemers worden altijd ondergebracht in gastgezinnen waar ze in de regel ook goed kunnen studeren. Deze gastgezinnen zijn een uiterst waardevolle hulp voor de studenten.

Luister naar de opnamen jongklassiek radio4

Masterclass 2010

Het openingsconcert werd door mijzelf gegeven op 22 augustus met als
programma:
– Bach Chromatische Fantasie en Fuga,
– Mozarts Adagio in b klein K.V.540,
– Beethoven sonate opus 111 en
– Schumann Fantasie opus 17.

Ook dit keer was de, intussen zoveel bekender geworden, talentvolle Hannes Minnaar van de partij maar hij kon helaas wegens andere verplichtingen niet optreden tijdens het slotconcert. Tijdens de lessen werd er met hem gewerkt aan een sonate van Mozart en Thema en variaties van Szymanovsky, een werk dat Hannes bijzonder knap speelde.
Tijdens het zo geslaagde slotconcert speelde Maria Prokofieva uit Minsk enige delen uit de vrij onbekende sonate in D groot D 850 van Schubert. Zij speelde dit werk op een 19e-eeuwse Bechstein-vleugel van de firma Andriessen. Op dit transparante instrument kwam Schubert prachtig tot zijn recht.
Mami Shimizu demonstreerde haar affiniteit met Brahms door middel van een zeer muzikale weergave van de Klavierstukken opus 116.
Ekaterina Bernikova uit St.Petersburg, die voor het eerst meedeed, gaf een geladen uitvoering van Chopins 1e Ballade.
Violetta Khachikyan gaf wederom blijk van haar frappante veelzijdigheid door middel van een gedreven vertolking van Ravels Gaspard de la Nuit waarbij wederom haar gevoel voor klankkleur opviel.
Wakana Shimizu, thans bij Willem Brons studeert aan het Conservatorium van Amsterdam, speelde als slot samen met Violetta Khachikyan op even sensitieve als temperamentvolle wijze het 1e deel van Schumanns pianoconcert.
Als toegift volgde nog het tweede deel uit Scriabins pianoconcert, op poëtische wijze voorgedragen door Ekaterina en Violetta. Tijdens deze masterclass kregen alle deelnemers ruim gelegenheid op te treden tijdens een zestal huisconcerten, waarvan de opbrengst volledig ten bate kwam van de pianisten. Tijdens deze huisconcerten kwamen ook nog geheel andere composities aan bod dan tijdens het slotconcert.
Helaas was dit de laatste keer dat we in Romains huis mochten vertoeven tijdens de masterclass. Kort hierop zou Romain naar Italië vertrekken. We zijn hem veel dank verschuldigd!

Masterclass 2009

Tijdens het openingsconcert, waarbij de toehoorders nauwelijks een
plaats konden vinden, speelde Willem Brons:
– Bach Goldberg Variaties,
– Schumann Gesänge der Frühe en
– Franck Prélude, Choral et Fugue

Aan deze masterclass werd deelgenomen door: Haruna Takebe uit Tokio, Nino Gvetadze uit Georgië, Hannes Minnaar uit Amsterdam, Tatiana Titova uit Moskou Wakana Shimizu uit Amsterdam/Tokio en Violetta Khachikyan uit St.Petersburg.
Violetta en Haruna konden helaas niet meewerken aan het slotconcert. Violetta vertrok naar Roemenië waar zij de 2e prijs behaalde tijdens het Enesco-Concours. Iets later kreeg zij zelfs een 1e prijs tijdens een pianoconcours te Bremen. Het was ook een evenement dat Nino Gvetadze aan de masterclass deelnam. Zij is in Nederland intussen zeer bekend geworden, zeker als prijswinnares van het Franz Liszt Concours the Utrecht. In deze masterclass was haar aandacht gericht op de Tombeau de Couperin van Ravel.

Programma van het slotconcert:
– Bach Prelude en Fuga in As groot WTK boek 2, Wakana Shimizu
– Haydn Sonate in b klein, Tatiana Titova
– Beethoven Sonate in cis klein opus 27/2, Wakana Shimizu
– Rachmaninov Uit 1e sonate in d klein deel 1, Hannes Minnaar
– Chopin 4e Scherzo, Wakana Shimizu
– Ravel Tombeau de Couperin, Nino Gvetadze.

Masterclass 2008

In het jaar 2007 was er voor het eerst na 12 jaar helaas geen masterclass. Dit kwam omdat de pianozaak Cristofori opgehouden was te bestaan. De directie hiervan was ons altijd ongelooflijk ter wille geweest en was steeds zo vriendelijk om voor een schijntje het gebouw ter beschikking te stellen aan de masterclass. Het huren van een andere locatie gaf dan ook onmiddellijk onoverkomelijke financiële problemen. Alles leek erop dat een nieuwe start van een masterclass een utopie zou blijven.
Maar zie: de genereuze Romain d’Ansembourg, woonachtig op de Keizersgracht 387, stelde zijn ruime huis inclusief concertvleugel gratis ter beschikking waardoor in augustus 2008 tot onze grote vreugde een nieuwe start gemaakt werd. Ditmaal met slechts vijf zeer talentvolle deelnemers. Hierdoor was het mogelijk met ieder van hen een week lang dagelijks intensief kunnen werken, een frequentie die voor een masterclass uniek genoemd mag worden.
Eén van de vijf deelnemers was de zeer getalenteerde Hannes Minnaar, die niet lang daarna in Genève en Brussel enige indrukwekkende prijzen zou winnen. Op het slotconcert imponeerde hij met een aantal Preludes van Frank Martin alsook met Beethovens pianosonate opus 81: das Lebewohl, waarin hij blijk gaf van een opmerkelijk inzicht in de complexe structuur.
Violetta Khachikyan uit St.Petersburg blonk uit door haar frappante veelzijdigheid, artistiekeuitstraling en onbevangenheid. Zij gaf onder meer een bevlogen interpretatie van Schumanns Carnaval.
Tatiana Titova uit Moskou verraste met een groots uitgevoerde, aartsmoeilijke sonate van Samuel Barber. Daniil Saymov, eveneens uit Moskou gaf een fascinerende uitvoering van Ravels La Valse en speelde ook nog, samen met Tatiana Titova, een gedeelte uit het derde pianoconcert van Rachmaninov.
De jongste deelneemster, de pas 18-jarige Wakana Shimizu speelde ronduit prachtig de tweede ballade van Chopin. Tijdens de lessen bleek zij ook veel affiniteit te hebben met Bach, Mozart, Schumann en Brahms.Van Schumann vertolkte zij het in Nederland vrijwel onbekende Allegro opus 8. Onmiddellijk werd besloten om in Augustus 2009 de 14de editie van de masterclass in dezelfde gastvrije locatie te laten plaatsvinden: het aantrekkelijke huis van Romain d’Ansembourg.

Masterclass 2006

Kenmerkend voor deze masterclass is aandacht voor een zo breed mogelijk repertoire: van Bach tot en met de eigentijdse muziek. Zowel Willem Brons als de Russische pianist Vladimir Tropp geven recitals en belangwekkende introducties op de concerten. Aandacht voor historische uitvoeringspraktijk is er ook. Zo geeft Willem Brons een recital op een Weense vleugel uit het begin van de 19e eeuw. Daarnaast geeft de specialist voor hedendaagse muziek, Ralph van Raat, een (lecture)recitalmet werken van bekende, vooraanstaande Hedendaagse componisten.
Naast dagelijkse deelname aan de masterclass, geven de in totaal acht jonge deelnemers lunchconcerten die gratis toegankelijk zijn voor het publiek. De masterclass eindigt met een feestelijk slotconcert waaraan alle pianisten deelnemen. Een registratie van het slotconcert zal op zondag 17 september 2006, van 18.00-19.00 uur, tijdens het programma ‘Jong Talent’ worden uitgezonden door TROS Radio 4. 
Tijdens de openbare lessen kunt u meemaken hoe docenten les geven aan deelnemers. Openbare lessen wil zeggen: lessen die voor een ieder toegankelijk zijn. Aangezien de studenten allen een zeer hoog niveau hebben, is het voor publiek een interessante, unieke ervaring om van dichtbij mee te maken.
Deelnemers 2006: Marina Chamasyan, Richard Flemming, Violetta Khachikyan, Hannes Minnaar, Konstantin Shamray, Mami Shimizu, Stanislav Soloviev en Tatiana Titova.  

Masterclass 2005

Zondagmiddag 21 augustus 2005 werd in de Grote Zaal van Cristofori de 11de Internationale Masterclass Piano 2005 o.l.v. Willem Brons en Vladimir Tropp afgesloten met een feestelijk slotconcert waaraan traditiegetrouw alle cursisten deelnamen. Gedurende de negen voorafgaande dagen hebben Willem Brons en Vladimir Tropp steeds voor een aandachtige zaal op inspirerende wijze hun masterclass gegeven aan cursisten uit Nederland, Japan en Rusland.Hoogtepunten tijdens de masterclass waren: het drukbezochte openingsconcert door Willem Brons met de laatste drie sonates van Beethoven, de vertolking van Rachmaninoffs Corelli-Variaties door Vladimir Tropp en de aanwezigheid van componisten Robert Heppener en Louis Andriessen tijdens het recital van Ralph van Raat. 
Tijdens het slotconcert traden acht, zeer getalenteerde deelnemers op: t.w. Helena Basilova, Richard Flemming, Junko Kanome, Violetta Khachikyan, Konstantin Shamray, Moe Shirai, Tatiana Titova en Martijn Willers. Het niveau van de pianisten was uitzonderlijk hoog en het programma zeer gevarieerd.TROS Radio 4 zendt op Vrijdag 2 september 2005 in het programma ‘Middagconcert’ om 13.00 uur delen uit van het slotconcert.

Masterclass 2004

Op zondag 22 augustus 2004 werd in de Grote Zaal van Cristofori de 10e Internationale Masterclass Piano 2004 o.l.v. Willem Brons en Vladimir Tropp afgesloten met een feestelijk slotconcert waaraan traditiegetrouw alle cursisten deelnamen en waarvan het niveau uitzonderlijk hoog was.
De presentatie daarvan lag wederom in handen van Aukelien van Hoytema. Gedurende de negen voorafgaande dagen hebben Willem Brons en Vladimir Tropp steeds voor een aandachtige zaal op inspirerende wijze hun masterclass gegeven aan cursisten uit Nederland, Japan en Rusland.
Tijdens het slotconcert traden acht, zeer getalenteerde deelnemers op: t.w. Daria van den Bercken, Alexander Drozdov, Yoshio Hamano, Maarten den Hengst, Sergey Sobolov, Konstantin Shamray, Mami Shimizu en Wakana Shimizu. TROS Radio 4 zond op vrijdagmiddag 17 september 2004 in het programma “Middagconcert” om 13.00 uur een compilatie uit van de masterclass en het slotconcert.

Masterclass 2003
Van zaterdag 16 augustus t/m zondag 24 augustus 2003 presenteert Stichting Eusebiuskring in Cristofori de Internationale Masterclass Piano 2003. Ontdekkingen, verrassingen en verscheidenheid binnen de westerse en russische wijze van interpreteren zijn ditmaal de opvallendste troeven van deze negende editie. Willem Brons en de Russische pianist Vladimir Tropp presenteren daartoe ditmaal gezamenlijk de masterclass. Als begenadigd inleider, analist en solist, zal Willem Brons tijdens deze masterclass verduidelijken welke vaardigheden de jonge deelnemers zich eigen dienen te maken. Vladimir Tropp, verbonden aan het befaamde Gnessin Instituut, is één van die Russische pianisten die getuigt van de continuïteit van de grote ‘Russische School’. Vertegenwoordigers van deze school onderscheiden zich door een uitzonderlijke technische vaardigheid en blinken vooral uit in het romantische repertoire.Naast Europese deelnemers nemen enkele jonge, zeer getalenteerde russen als cursist deel aan de masterclass.
Zowel de masterclass als de lunchconcerten, die de jonge deelnemers dagelijks geven, zijn toegankelijk voor het publiek. De masterclass zal op zondag 24 augustus worden afgesloten met een feestelijk slotconcert gepresenteerd door Aukelien van Hoytema, waaraan alle jonge pianisten deelnemen. Het evenement zal op een nader te bepalen tijdstip worden uitgezonden door TROS Radio 4.
Naast de concerten van Willem Brons en Vladimir Tropp, zal Ralph van Raat dit jaar een recital geven met werken van componisten uit de 20e eeuw die op directe wijze geïnspireerd zijn door hun voorgangers. Extra ingelast concert: Sergey Sobolev laureaat Koningin Elisabeth Concours 2003.
Deelnemers 2003:  Mirsa Adami, Dariavan den Bercken, Frédéric D’ Oria-Nicolas, Alexander Drozdov, Yoshio Hamano, Robert Mariskin , Mami Shimizu, Sergey Sobolev en Kan Tomita.

Masterclass 2002

Onder auspiciën van de Eusebiuskring en in samenwerking met het Grachtenfestival, zal van zaterdag 10 t/m zaterdag 17 augustus wederom de masterclass Piano o.l.v. Willem Brons plaatsvinden in Salon Cristofori te Amsterdam. De jonge, van tevoren geselecteerde deelnemers van deze masterclass zijn afkomstig uit binnen- en buitenland. Deze interpretatiecursus is niet alleen gericht op de vertolking van het klassieke en vroeg romantische repertoire maar ook op het repertoire van de 20ste eeuw. Deze 8ste editie van de masterclass kenmerkt zich wederom door een veelzijdige opzet. Zo zijn er naast de openbare lessen lunchconcerten door de getalenteerde deelnemers aan dit evenement. 
Pianist Ralph van Raat vervult op 15 augustus een gastdocentschap. Hij zal een lezing houden over de 36 variaties op ‘El pueblo unido jamas será vencido’ van de Amerikaanse avant-garde pianist en componist Frederic Rzewski (1938) en voert diens werk ook uit. Ook het ‘ijzeren’ repertoire komt aan bod zoals bv. werken van Schubert en Beethoven.
In het kader van dat onderdeel presenteert Willem Brons op 16 augustus een Weens programma op een historische vleugel uit 1815. Op 17 augustus geven de deelnemers van deze masterclass gezamenlijk een feestelijk slotconcert.
Deelnemers 2002: Mirsa Adami, Alexander Drozdov, Nana Hizumi, Yuko Kasai, Akiko Matsumura, Ryongae Rim, Junko Kanome, Kan Tomita, Seiko Yagi, Eri Yamamoto, Sayo Yamamura, Miyako Yoshiki en Karel VandeVondele.