Doelstellingen en kernactiviteiten

Stichting Eusebiuskring – opgericht in 1994 – heeft als doel een breed publiek op intensieve wijze in contact te brengen met klassieke muziek. Daartoe organiseert zij bijzondere concerten en in samenhang daarmee gespecialiseerde voordrachten over belangwekkende muzikale onderwerpen.

Een cruciale rol speelt hierbij de jaarlijkse Internationale Masterclass voor pianisten, die gegeven wordt door de concertpianist en pianopedagoog Willem Brons. Studenten uit binnen- en buitenland komen al gedurende vele jaren hier met veel enthousiasme op af. Toehoorders hebben gratis toegang en vormen naast de actieve deelnemers een andere belangrijke doelgroep.

Alle openbare lessen worden in principe in het Engels gegeven waarbij het publiek de gelegenheid geboden wordt vragen te stellen. Het open, internationale karakter van deze manifestatie wordt hierdoor sterk bevorderd.

De deelnemers zijn zonder uitzondering (zeer) talentvolle studenten uit binnen- en buitenland. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan conservatoriumstudenten maar ook aan pianisten, die dit stadium achter de rug hebben en zich al gedeeltelijk of zelfs volledig in de beroepspraktijk bevinden.

Deze Masterclass duurt tenminste acht dagen en daarin wordt gestreefd naar een grote mate van veelzijdigheid: muziek uit drie eeuwen komt aan bod en wordt bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken waarbij ontwikkeling van stijlbesef en een zo groot mogelijk inlevingsvermogen voorop staan.

Belangrijk facet van de Masterclass is de medewerking van alle deelnemers aan talrijke huisconcerten in de regio en het feestelijke slotconcert, waar alles wat de studenten zich eigen hebben gemaakt tijdens de lessen, in praktijk gebracht kan worden.

Het slotconcert wordt in de regel door de Nederlandse radio opgenomen en uitgezonden. De deelnemers ontvangen hiervan later een CD, die van belang is voor publiciteitsdoeleinden.

Uiteraard is de attitude van de musicus tegenover muziek en componist van het grootste belang: respect voor kunst staat voorop en wordt als iets vanzelfsprekends beschouwd. De musici worden ook geselecteerd met dit criterium voor ogen.

De Masterclass heeft niets te maken met een concours en de daarmee samenhangende wedstrijdmentaliteit. Iedere deelnemer wordt op zijn eigen waarde geschat. Dit neemt niet weg dat sommige deelnemers soms wel degelijk belangrijke prijzen gewonnen hebben of gaan winnen. Maar dit is niet het kernpunt maar eerder een bijkomstigheid.

Alle onkosten, verbonden aan deelname, worden door Stichting Eusebiuskring gedragen. Gastgezinnen nemen de zorg voor de studenten op zich. Vooral voor Oost-Europese pianisten is dit de enige manier waarop zij aan de Masterclass kunnen deelnemen en zij waarderen dit in hoge mate. 

De Internationale Masterclass staat al in een lange traditie. In augustus 2022 zal de 26e Masterclass plaatsvinden in de Amstelkerk te Amsterdam (concerten) en Conservatorium van Amsterdam (openbare lessen). De masterclass is gratis toegankelijk voor iedereen. We denken hierbij aan pianodocenten, muziekstudenten en verder iedereen, die geïnteresseerd is in (goede) muziek.

Credo

Juist in een tijd waarin het jachtige leven steeds meer door de computer bepaald lijkt te worden, willen wij een platform bieden waar benadrukt wordt dat muziek maken een artistieke/ambachtelijke activiteit is,die de concentratie en inzet van de gehele mens vergt.

We willen jonge mensen de gelegenheid bieden om hun talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen teneinde daardoor weer vele anderen te inspireren en de onschatbare waarde van goede muziek te doen beseffen en te doen beleven en weer door te geven.

Muziek beluisteren en muziek maken verbindt mensen van alle nationaliteiten, rassen en culturen. De Stichting wil met haar stimulerende activiteiten tevens een positieve bijdrage leveren aan het verkleinen van taal- en cultuurverschillen en daarmee internationale samenwerking en wederzijds begrip te bevorderen.

Tot slot een citaat van een oud-student van Willem Brons:

Als levensoverkoepelende boodschap destilleer ik uit de afgelopen jaren het verlangen altijd door te willen groeien naar iets wat groter is dan jezelf. Deze bescheiden grondhouding, die een beroep doet op al je zintuigen, is mij de enige manier gebleken om je inspiratie staande te houden.

Wijnand van Klaveren

* notenvoorbeeld: Bachs Kunst der Fuge Contrapunctus 14